Mimari Tasarım  .  2014  .  Bodrum
Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği içinde yer alan mevcut açık hava sahnesinin yenileme projesidir. İzleyici kapasitesinin artırıldığı ilk proje Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanmayınca, mevcut yapının kontur ve yükseklikleri korunarak yapılan ikinci proje uygulanmıştır. Bina 1.derece arkeolojik sit alanı üzerinde yer aldığından, temelleri toprak seviyesinin üzerinde bulunan çelik yapı olarak tasarlanmıştır. Sahne cephesinde kullanılan ahşap lameller ile sur duvarları arasında kontrast yaratılarak yeni yapının geçiciliği vurgulanmıştır.

Mevcut Yapı
Uygulama: Doğuş GYI
Statik Proje: C Yapı
Mekanik Proje: Servoteknik
Elektrik Proje: Timsan
Uygulama: Ege Yapı
Back to Top