Mimari Tasarım  .  2019  .  11.700m2  .  Ankara
Daha önce idari ofis ek binası tasarlanan hastane alanında, değişen ihtiyaçlar sonucu oluşan programa göre ek poliklinik binası tasarlanmıştır. Pediatri, fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji, dahiliye, endokrinoloji, nefroloji, göğüs hastalıkları, dermatoloji, plastik cerrahi ve göz gibi poliklinik bölümleri yer almaktadır. Mevcut hastane ile bağlantılı bir de ameliyathane katı planlanmıştır. Yapının; 1.kat, zemin kat, 1. ve 2. bodrum katlardan mevcut bina ile bağlantısı sağlanmıştır.
İşveren: Bayındır Sağlık Grubu

Başa Dön