İç Mekan Projesi  .  2023 .  800m2  . İstanbul
Ataköy'de ulaşım hatlarının kesişim noktası olan bir alışveriş sokağında yer alan 8 ünitli diş kliniği tasarımıdır. Mekan organizasyonunda kliniğin yer aldığı eğrisel avlunun özellikleri dikkate alınmıştır: Bekleme salonu avlu boyunca yerleştirilerek bir "ara mekan" oluşturulmuş, klinikler ve teknik ofisler bu mekanın etrafında planlanmıştır. Malzeme ve detay tasarımları Alsancak şubesinden itibaren süregelen konsept proje temelinde oluşturulmuştur. Cephe tasarımı mevcut yapının şartname ve özelliklerine uygun olarak yapılmıştır.
A dental clinic design with 8 dental units situated in a mall with a shopping street concept in Ataköy. The existing curvilinear courtyard was the main idea on interior planing: Waiting lounge is planned along the courtyard in order to create a "space in between", surrounded by dental units & offices. Material and detail design is based on an on going concept initially designed for Alsancak Dental Clinic. The facade is designed according to the specifications of the existing mall.
İşveren: Bayek Tedavi ve Sağlık AŞ
Mekanik Proje: Doruk Proje Mühendislik
Elektrik Proje: Küp Mühendislik
Back to Top