İç Mekan Tasarımı  .  2019  .  1100m2  .  Bakü
Serebral palsi, konuşma bozukluğu, kas-iskelet sistemi ve bronkopulmoner hastalıkları olan 0-6 yaş grubu çocuklar için tasarlanan eğitim ve tedavi merkezidir. Tasarımın hedefi merkezin, doğa, sanat ve oyun ile iç içe olması, çocukların tüm duyuları için uyaranlar içermesi ve bu yolla onların fiziksel olduğu kadar sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesidir. Tasarımda bir hastanenin gerektirdiği hijyen ve engelli erişim standartları korunmuştur. Bununla birlikte hastane ortamından farklı olarak sıcak ve doğal bir iç mekan yaratılması amaçlanmıştır. 
The design of a center providing preventive treatment and comprehensive rehabilitation of children aged 0-6 with disorders of the child cerebral palsy (CCP), speech pathology, musculoskeletal system, bronchial pulmonary disease as well as with retardation in psycho-physical development. The main objective is integrating nature, art and play in design in order to stimulate senses for physical, emotional and cognitive development. The design is developed considering all hygiene and accessibility criterias of a hospital while preserving a natural and warm interior concept.
İşveren: Pasha Construction
Mekanik Proje: Azkond
Elektrik Projesi: PortBIM​​​​​​​
Back to Top