Bayındır Sogutozu Polyclinic Building
Mimari Tasarım  .  2019  .  11.700m2  .  Ankara
2012 yılında idari ofis binası tasarlanan hastane alanında, değişen ihtiyaçlar sonucu oluşan programa göre poliklinik binası tasarlanmıştır. Ek yapıda pediatri, fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji, dahiliye, endokrinoloji, nefroloji, göğüs hastalıkları, dermatoloji, plastik cerrahi ve göz gibi poliklinik bölümlerinin yer alması planlanmaktadır. Mevcut hastane ile bağlantılı bir de ameliyathane katı planlanmıştır. Yapının; 1.kat, zemin kat, 1. ve 2. bodrum katlardan mevcut bina ile bağlantısı sağlanmıştır.
Due to revised plans of management, a polyclinic is designed instead of the administrative office designed in 2012. The addition is supposed to hold units such as pediatrics, physiotherapy & rehabilitation, neurology, internal medicine, endocrinology, nephrology, pulmonary medicine, dermatology, plastic surgery & ophtalmology. An surgery floor with access to existing buildings surgery department is also designed. The addition has access to the existing building also on ground, first, B1 & B2 floors.
Polyclinic Front Facade
Polyclinic Rear Facade
İşveren: Bayındır Sağlık Grubu
Back to Top