Mimari Tasarım  .  2021 .  8300m2  . İstanbul
"Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması" için tasarlanan yapı grubudur. Çınar Mahallesi'nde yoğun konut dokusu içinde yer alan merkez, Mahalle Evi, Alzheimer Gündüz Yaşam Evi ve Yuvamız İstanbul kullanımlarını içeren karma bir program üzerine kurulmuştur. Merkezin ölçeğinin mahalle ölçeği ile uyum içinde olması, farklı kotlarda kamusal / yarı kamusal açık alanlar yaratabilmesi, farklı kullanımlara yönelik esnek iç mekanlara imkan verebilmesi ve yapım ile kullanım süreçlerinde sürdürülebilir olması hedeflenmiştir.
Düzenleyen: Konkur İstanbul

Başa Dön