İç Mekan Tasarımı  .  2012 .  Bakü
Neoklasik etkili yeni yapının iş merkezi bölümünün ortak kullanım alanları iç mekan tasarımıdır. 1200 m2 alanı olan merkezin giriş ve kat holleri, koridorlar, servis alanları ile spor merkezi binanın karakterine uygun bir dilde yeniden tasarlanmıştır.
Giriş Holü (alt lobi) Planı
Üst Lobi Planı
Restoran Planı
İşveren: E&Ç Mimarlık
Back to Top