Ulusal Yarışma .  2010  .  33.000m2  .  İzmir
Ulusal ve iki kademeli olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan mimari proje yarışması için tasarlanan Opera Binası 1200 seyirci kapasitelidir. Eski ve yeni kent dokusunun karşılaşma noktasında yer alan konumu ile yapı, kullanım açısından bütünleştirici, kütlesel açıdan sınır çizen bir dilde kurgulanmıştır. Kamusal mekanın dışarıda yer aldığı alışılmış anlayışın aksine Opera Binası kamusal mekanı, hem içeride hem dışarıda olabilen bir geçiş mekanında önerilmiştir.
Architectural design of an opera house with 1200 seats for a 2 phased national competition by İzmir Municipality. Being situated on a lot where the new & the old city meets, the building is designed as a meeting point in terms of use while as a border in terms of structure. On the contrary to usual exterior public space, opera house offers a transitive public space existing both on the interior & exterior.
Tasarım Ekibi: Başak Çolakoğlu Tüzer, Armağan Ekiz Bayık, Okan Bayık
Back to Top