alheimer center front view
Mimari Tasarım  .  2021 .  8300m2  . İstanbul
"Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması" için tasarlanan yapı grubudur. Maltepe Çınar Mahallesi'nde yoğun konut dokusu içinde yer alan merkez, Mahalle Evi, Alzheimer Gündüz Yaşam Evi ve Yuvamız İstanbul kullanımlarını içeren karma bir program üzerine kurulmuştur. Merkezin ölçeğinin mahalle ölçeği ile uyum içinde olması, farklı kotlarda kamusal / yarı kamusal açık alanlar yaratabilmesi, farklı kullanımlara yönelik esnek iç mekanlara imkan verebilmesi ve yapım ile kullanım süreçlerinde sürdürülebilir olması hedeflenmiştir.
Concept project for the "Social Centers Architectural Competition". The complex is situated in a dense residential neighborhood of Maltepe. The program involves a community center, an Alzheimer center and a nursery. The idea is based on scaling the architecture down to a neighborhood scale, creating public or semi-public spaces accessible on different levels, allowing flexible interiors for various activities and being sustainable in terms of production and management.
nursery front view
social center courtyard
Düzenleyen: Konkur İstanbul​​​​​​​
Back to Top