Mimari Tasarım  .  2008  .   8150m2  .   İstanbul
Kentin konut bölgesine dönüşmekte olan endüstriyel bölgesinde yapılması planlanan spor salonunun konsept tasarımıdır. 1100 seyirci kapasiteli salonun zemin katında basketbol, hentbol ve voleybol sahaları; bodrum katında çok amaçlı salonlar vardır. Oluşturulan saçak ve kuleler ile yapının röper noktası oluşturması hedeflenmiştir. Spor salonunun gün ışığından olabildiğince faydalanabilmesi için 1.katta planlanan şeffaf koridor aynı zamanda bir fuaye olarak tasarlanmıştır.
Architectural concept for a sports center in an industrial territory partially being transformed into a residential territory. The center has a capacity of 1100 seats with basketball, handball &  volleyball courts on the ground floor, & multipurpose halls on basement floors. A large roof and 4 circulation towers are emphasized as a benchmark. Providing daylight for courts has been an essential criteria so a transparent envelope around courts is designed serving both as a foyer and as a circulation area. 
1 Spor Sahası; 2 Tribün; 3 Wc; 4 Fuaye; 5 Merdiven
İşveren: Sinpaş GYO
Back to Top